Công nghiệp

Hệ thống quản lý sản xuất hiện đại

Hệ thống quản lý sản xuất-PMS (viết tắt của cụm từ Production Management System) hiểu một cách trừu tượng, đó là việc quản lý hoạt động sản xuất đồng thời với ra quyết định liên quan đến quy trình sản xuất sao cho kết quả hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật, với số lượng và theo lịch trình đã yêu cầu, đề ra với chi phí tối thiểu. Quản lý sản xuất cũng liên quan đến việc ra quyết định liên quan đến chất lượng, số lượng, chi phí…sản xuất. Nó áp dụng các nguyên tắc quản lý để sản xuất.

Định nghĩa hệ thống quản lý sản xuất.

Hệ thống quản lý sản xuất có có thể được định nghĩa là:

  • Việc thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến việc lựa chọn, thiết kế, vận hành, kiểm soát và cập nhật các thông số của toàn bộ hệ thống sản xuất.
  • Đây là quá trình lập kế hoạch hiệu quả, điều phối và kiểm soát sản xuất, đó là hoạt động của bộ phận trong doanh nghiệp, có nghĩa là Quản lý sản xuất và vận hành chịu trách nhiệm chuyển đổi thực tế nguyên liệu thô thành thành phẩm.
  • Quản lý sản xuất là một chức năng của Quản lý, liên quan đến lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát các tài nguyên cần thiết cho sản xuất để sản xuất sản phẩm theo phương pháp được chỉ định, bằng cách sử dụng tối ưu các nguồn lực.
  • Quản lý sản xuất được định nghĩa là chức năng quản lý có kế hoạch, tổ chức, điều phối, chỉ đạo và kiểm soát hoạt động cung ứng và xử lý nguyên liệu của doanh nghiệp, do đó các sản phẩm được chỉ định được sản xuất theo phương pháp cụ thể để đáp ứng chương trình bán hàng được phê duyệt. Các hoạt động này đang được thực hiện theo cách mà lao động, nhà máy và vốn có sẵn được sử dụng để tạo lợi thế tốt nhất cho tổ chức.

Lợi ích của hệ thống quản lý sản xuất

  • Tối ưu hóa hiệu quả làm việc của nhân viên trong dây chuyền sản xuất. Cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời giúp xử lí sự cố nhanh và hiệu quả nhất.
  • Cắt giảm chi phí đào tạo lại nhân viên
  • Cắt giảm các thủ tục và giấy tờ, kèm theo đó là các quy trình được lược bỏ và đơn giản hóa.

Tự động hóa công nghiệp-Nên hay không nên?

Các phương pháp điều hướng di chuyển và lợi ích của xe tự hành agv-phần 2

Các phương pháp điều hướng di chuyển và lợi ích của xe tự hành AGV-Phần 1

Hệ thống quản lý sản xuất hiện đại

7 công nghệ cho kho thông minh bạn cần áp dụng ngay hôm nay-Phần 2

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button